Bagro Food Service  
Login   Paswoord  
Welkom bij Bagro food service

Bagro-food bvba is exporteur van Belgische en andere kwaliteits voedingsproducten

Bagro-food bvba is an exporter of Belgian and other quality food products

CONTACT: info@bagrofood.be


Nederlands

Ontbijtporties (confituur, honing, honingkoek, choco, ..)

Exclusieve aperitief happen
Grijze Garnaal- en kaaskroketten, frituursnackproducten

Brusselse wafels

Belgische mayonaise en andere soortgelijken (cocktail, tartaar,…)
Geconserveerde producten (vb appelcompote, ..)
Diepvriesgroenten, diepvries aardappelproducten (friet, aardappelkroket,..)

Bloem afkomstig tarwe of van andere granen

Hacosan en Knorr bouillons, sausen, soepen, bindingsproducten, smaakversterkers, …
Gebak / nagerecht (porties en grootgebak)
Roomijs schepklaar (klaar voor gebruik)
Basis om roomijs te maken
Lotus biscuits producten

Belgische bieren
Onderhoudsproducten

Français

Portions de petit déjeuner (confiture, miel, gâteau au miel, choco,..)

Apéritif exclusif (amuse-gueule)
des croquettes de crevettes grises et des croquettes de fromages, friture de produits à grignoter

gaufres de Bruxelles

mayonnaise Belge et autres similaires (cocktail, tartare,...)
Produits conservés (compote de pommes VB,..)
Légumes surgelés, produits de la pomme de terre congelé (Frites, croquettes de pommes de terre,..)

farine de blé ou d'autres céréales

Hacosan et Knorr bouillons, sauces, soupes, produits de liaison, exhausteurs de saveur,...
Pâtisseries/desserts (portions et grandes ronde/bandes/plaques/tartes)
crème glacée (prêt à l'emploi)
Basique pour faire des produits de crème glacée
des biscuits de Lotus

des bières Belges
des produits d'entretien


English

Breakfast portions (jam, honey, honey cake, Choco,..)

Exclusive aperitif (Appetizers)
grey shrimp croquettes and cheese croquettes, frying snack products

Brussels waffles

Belgian mayonnaise and other similars (cocktail, tartar,...)
Preserved products (VB Apple compote,..)
Frozen vegetables, frozen potato products (Fries, potato croquettes,..)

flour derived wheat or other cereals

Hacosan and Knorr bouillons, sauces, soups, binding products, flavor enhancers,...
Pastries/dessert (portions and large pastries)
ice cream (ready for use)
Basic to make ice cream
Lotus biscuit products

Belgian Beers
Maintenance Products

Espanol

Porciones de desayuno (mermelada, miel, torta de miel, Choco,..)

Aperitivos exclusivo
croquetas de camarones grises y croquetas de quesos

productos de refrigerio

gofres de Bruselas

mayonesa belga y otros similares (cóctel, tártaro,...)
Productos conservados (compota de manzana VB,..)
Verduras congeladas, productos de patata congelados (Papas fritas, croquetas de patata,..)

harina de trigo u otros cereales

Hacosan y Knorr bouillons, salsas, sopas, productos de encuadernación, potenciadores del sabor,...
Repostería/postre (porciones y pasteles grandes)
helado (listo para el uso)
Galletas Lotus

Servezas Belgas
Básico para hacer

Italiano

Porzioni di colazione (marmellata, miele, torta di miele, Choco,..)

Antipasto esclusivo
con crocchette di gamberi grigi e crocchette di formaggio

prodotti per friggere

waffle Bruxelles

maionese Belga e altri similari (cocktail, tartaro,...)
Prodotti conservati (,.. della compote VB Apple)
Verdure congelate, prodotti di patate congelate (Patatine fritte, crocchette di patate,..)

farina di grano derivato o altri cereali

bouilloni Hacosan e Knorr, salse, zuppe, prodotti leganti, esaltatori di sapidità,...
Pasticceria/dessert (porzioni e grandi pasticcini)
gelato (pronto per l'uso)
Base per la produzione di prodotti per il gelato
Lotus prodotti

Birre Belghe
di manutenzione

Freezcenter Biervliet (01/06/2018)

freezcenter

 


sinds 1 juni 2018 is de handel horeca en grootkeuken overgemaakt aan Biervliet Freez Center BVBA.

Biervliet Freez Center is sinds 2009 een betrouwbare en gemotiveerde partner in de sector. Het aanbieden van kwaliteitsvolle producten tegen een interessante prijs staat bij hen centraal. Verder staat Biervliet Freez Center garant voor een vlotte bestel- en leverservice, wat zij het hoogst in het vaandal dragen.